Mede-eigenaarschap van vastgoedobjecten. Online voor iedereen toegankelijk.

In de start-up fase is een aantal zaken van belang: de business case, de productvisie en de eerste uitwerking van het digitale product. Blyver werkt volledig digitaal. Een Mobile App, Webportal en Blockchain technologie kenmerken de technische architectuur. NGTI verzorgde de creatieve vertaling van productspecificaties naar het eerste design

01 - Vraag

Voor de Mobile App zijn toegankelijkheid en simplicity de kernwoorden. Zeker bij een complex financieel product is dit vereist om succesvol te zijn.

02 - Oplossing

Korte lijnen, to the point, snel, inhoudelijk en gezond kritisch. Dat kenmerkt de gekozen aanpak, die precies paste bij de fase van Blyver. Samen met Blyver stakeholders hebben we gekozen om in een aantal sessies de design principes uit te werken en de belangrijkste klantreis uit te werken. Aan de hand van problem solving design thinking vertaalden we de wireframes naar visuele elementen, een eerste concept en design uitwerking.

03 - Impact

De conceptuele uitwerking in de vorm van een Prototype van het bedrijfsconcept helpt Blyver de tweede ontwikkelfase te doorlopen: het aanhaken van additionele investeerders en klanten en een verdere invulling van het concept. De opstap naar de lancering van het platform.

Een complex financieel product, toegankelijk voor iedereen.

Het doorlopen van dit traject heeft op meerdere fronten bijgedragen. Door de klantreis centraal te stellen, is de functionele inrichting nog duidelijker geworden. Het maximaal benutten van mobiele mogelijkheden leverde waardevolle inzichten op. Niet alleen voor gebruikers, maar ook voor real estate owners.

Iedereen mede-eigenaar.

Blyver is een FinTech-bedrijf, die iedere consument de mogelijkheid biedt om eenvoudig mede-eigenaar te worden van een vastgoedobject. In zijn eigen buurt of  ergens anders. Blyver is een startup gevestigd in NL met een internationale ambitie. Vastgoed is traditioneel een markt voor kapitaalkrachtige organisaties of vermogende particulieren. Door de hoge rendementen op vastgoed neemt de ongelijkheid wereldwijd alleen maar toe. Daar gaat Blyver verandering in aanbrengen.