Privacy beleid

Je privacy is belangrijk voor ons. In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens er verzameld worden en hoe NGTI die gegevens gebruikt. Ons beleid omtrent privacy is opgesteld aan de hand van de richtlijnen die de EU stelt, vastgelegd in de GDPR (in Nederland ook wel bekend als AVG).
De richtlijnen zijn opgesteld in het Engels. Mocht je vragen hebben, lichten we het graag toe.